Vodstvo


Predsednik:
mag. Tadej ŠEME

Podpredsednik:
Miha HORVAT


Sekretar:
Matevž ŠREKL   [mob: 031 325 194 ; e-mail: info@badminton-zveza.si]

Nadzorni odbor
Mateja ROJNIK
Bojan SEKEREŠ
Miha ŠETINA

Upravni odbor:
Jožef KUPRIVEC
Janez KOVAČ
Rok TRAMPUŽ
dr. Maja POHAR

Odbor za vrhunski šport
Rok TRAMPUŽ, vodja
Denis PEŠEHONOV, član
mag. Dušan SKERBIŠ, član
Maja KERSNIK, članica

dr. Maja Pohar Perme, članica
Aljoša TURK, član
Gašper BATIS, član
Mišo Mattias, član


Disciplinska komisija
Žiga FRASS, vodja
Dejan JUREŠ
Minka IVANČIČ

Tekmovalna komisija
dr. Maja POHAR, vodja
Jaka ŠUŠTERŠIČ, član

Odbor za izobraževanje kadrov
Rok TRAMPUŽ, vodja

Sodniška komisija
Jožef KUPRIVEC- DODO, vodja

Odbor za rekreacijo in veterani
Tadej Škof, vodja [e-pošta: tadejskof@gmail.com, telefon: 031 271 370]