Osnovni podatki

Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4
1215 Medvode, Slovenija

Davčna številka: SI61915459 / Smo davčni zavezanci.

Matična številka: 5137870000

Vpisani v register dne, 30.9.1976 pod zaporedno številko 1616 pri Upravni enoti Ljubljana Center.

IBAN SI56 6100 0000 1884 378 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)

e-mail: info@badminton-zveza.si
 
KONTAKT

Sekretar:

Matevž Šrekl
mob: 031 325 194
e-mail: info@badminton-zveza.si

Selektorica članske reprezentance in vodja SNBC-ja:

Maja Kersnik
E-pošta:maja.kersnik@badminton-zveza.si